Back to top

Comprar o llogar. Què és millor?

Comprar o llogar el nostre habitatge? Aspectes financers que us ajudaran a prendre la decisió
lloguer

Elements a tenir en compte

Lloguer

  • Flexibilitat
  • Agilitat

Compra

  • Seguretat
  • Inversió
  • Costos: IBI, altres impostos, manteniment...

La regla del 5%

Si multipliqueu el lloguer mensual per 12, i el total el dividiu entre el 5% us hauria de donar el valor aproximat de l'habitatge. D'aquesta forma comparant-ho amb el cost de venda dels habitatges similars de la zona sabreu si el lloguer és alt o baix.

AMB EL SUPORT DE 

Gaesco

 

 

Paraules clau:

Notícies relacionades