Back to top

El crèdit es podria encarir per la reducció de les entitats bancàries

La demarcació de Tarragona comptava amb 28 entitat bancàries el 2006. Ara en són 7. Això ha suposat un descens d'un 75%. Així ho indica l'informe de l'Observatori empresarial de la CEPTA que apunta que s'està produint una desertització de les zones rurals.
Presentació de l'informe de l'Observatori empresarial de la CEPTA

Una de cada quatre entitats bancàries ha tancat en la darrera dècada a la demarcació de Tarragona. L'absorció dels les caixes d'estalvis per les grans entitats bancàries -com és el cas de Catalunya Banc per part del BBVA o de l'adquisició del Banc Popular pel Banc Santander-, ha derivat en una important reducció de les oficines a la demarcació de Tarragona.

En xifres, s'ha passat de 781 oficines obertes el 2006 a 446 en l'actualitat. Aquesta és la principal conclusió de l'Observatori empresarial de la CEPTA. I en aquesta línia, l'informe també posa l'accent en un altre indicador de la capacitat financera del territori. En el 2006 hi havia 1.505, 80 oficines per habitants. Ara la xifra se situa en més de 2.171,28. Els empresaris remarquen que aquesta davallada està tenint més incidència en les zones rurals, on s'estan tancant més oficines i fins i tot caixers automàtics.

El cap de Gabinet d'Estudis de la CEPTA ha alertat que "es pot donar en el futur un encariment del crèdit pel fet que hi hagi cada vegada menys ofertants i això és una mica preocupant". I en aquest sentit, ha remarcat que "hagués estat desitjable que s'hagués jugat amb la carta amb la carta europea, és a dir, que entitats de fora del país haguessin entrat en l'economia espanyola perquè així hi hauria presència de més actors" i, per tant, més competència per evitar el possible encariment del crèdit.

Des de la CEPTA també han fet incís en el canvi de model del sector financer pel que fa a la plantilla. En l'última dècada el sector s'ha reduït a la meitat, passant dels 4.154 treballadors als 2.822. Mentre que els empleats per compte pròpia està creixent i, ja es situa en més de 800.