Back to top

"Incorporar la mirada de gènere en tots els àmbits d'actuació"

L'Ajuntament de Cambrils ha presentat el Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones pel 2018-2022. El document estableix 8 eixos que contemplen 75 accions a realitzar per fomentar i implementar mesures per eradicar la desigualtat de gènere al municipi.
L'Ajuntament de Cambrils ha presentat el Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones pel 2018-2022.

El document, presentat aquest dilluns, conté unes dues-centes pàgines i s'estructura en vuit eixos d'actuació com salut i serveis socials; educació i formació; espai domèstic i treball reproductiu; àmbit sòcio-econòmic i món laboral; urbanisme habitatge i mobilitat; temps lliure i participació en la comunitat; urbanisme, mobilitat i seguretat ciutadana, i violència de gènere.

Entre les línies d'actuació destaquen la creació d'un mapa dels recursos i serveis disponibles a nivell municipal i supramunicipal, preveure l'obtenció de dades desagregades en l'elaboració d'informes del consistori i realitzar un diagnosi de les condicions laborals i revisar si la borsa d'inserció compleix els criteris d'igualtat.

De fet, el document recull un total de 75 accions, on un dels aspectes més rellevants és incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits d'actuació. La sòcia fundadora de la consultora Genera Innovació, Vanessa López, ho exemplifica amb un dels eixos com el d'urbanisme, el qual afirma "està molt vinculat a la inseguretat ciutadana". "Si en determinats llocs del municipi hi hagués més llum molts dels assetjaments no es produirien". I aquesta decisió afirma que "està en el disseny dels tècnics i tècniques del consistori".

Segons López la dotació pressupostària és un dels punts que determinaran les accions del pla però remarca que moltes d'aquestes actuacions no en necessiten. Els regidors de l'oposició presents en l'acte de presentació d'aquesta proposta hauran de donar el vistiplau en el proper plenari.

Un centenar de persones han participat del procés participatiu. D'aquests 72 són dones i 18 homes

Aquest pla parteix d’una diagnosi de gènere del municipi i d’un ampli procés participatiu que incloure la realització de diverses sessions de treball amb personal tècnic, polític, educatiu, policial, teixit empresarial i associatiu, amb participació d’entitats socials, culturals, associacions de dones i associacions veïnals.