Back to top

Ja no caldrà saber una tercera llengua per graduar-se a la URV

El Consell de Govern elimina el requisit de tenir el nivell intermedi, el B1, d'una llengua estrangera i la necessitat d'acreditar-la per obtenir el títol de grau.
S'elimina el requisit de llengua a la URV

El Consell de Govern d’aquest dijous 14 de març ha aprovat la modificació de la Normativa acadèmica de Grau i Màster del curs 2019-20, que suprimeix el requisit per als estudiants de grau admesos al curs 2013-14 i en cursos anteriors de dominar en un nivell intermedi (B1) una llengua estrangera, preferentment l’anglès, i acreditar-la per obtenir el títol de grau. Així, els estudiants que no havien tramitat el títol per la falta de l’acreditació del nivell B1 d’una tercera llengua (721 estudiants entre els cursos 2010-11 i 2017-18), ja poden fer-ho.

No obstant això, els que disposin de l’acreditació d’un nivell B1 o superior de coneixement de les llengües avaluades a les PAU (anglès, alemany, francès i italià) poden lliurar-la a la secretaria del seu campus perquè s’incorpori a l’expedient i es faci constar al Suplement Europeu al Títol o equivalent de l’estudiant. En aquest sentit, l’acreditació del nivell B1 i superiors en els quatre idiomes de les PAU permetrà obtenir fins a 2 crèdits anuals.