Back to top

La controvertida vida de mossèn Macaya plasmada en un llibre

MARIA LUCEA

Saben qui va ser el precursor dels retaules vivents de Reus? I coneixen qui va crear la la mítica figura de l'home dels nassos? La resposta a aquestes preguntes la poden trobar al llibre La Balada de mossèn Dallonses, l'herència de mossèn Carles Macaya, que s'ha presentat a l'orfeó reusenc.

El llibre, escrit per Pep Macaya, és una novel·la biogràfica que narra la polifacètica i controvertida vida d'un home que va penjar la sotana per convertir-se en pare de famíla. Mossèn Macaya, va ser també un fervent defensor dels les necessitats i promotor d'activitats, avui en dia consagrades, de la ciutat. L'acte, ha estat presidit per figures representatives de Reus que van anar recordant les vivències viscudes al costat del cèl·lebre Macaya.