Back to top

La figura del mediador: quan escoltar és vital

Un problema no es pot solucionar si no s'escolten a totes les parts i s'entenen tots els punts de vista. És un dels principis mitjançant el qual es basa la mediació, una eina que permet que tots els implicats en una problemàtica posin els seus arguments sobre una taula i intentin arribar a un acord.
mediador

Dos no es barallen si un no vol, com es diu popularment. Però un cop tenim un problema sobre la taula, com es pot solucionar? Aquesta és la feina que tenen les persones que es dediquen a la mediació, que han d'apostar pel diàleg entre totes les parts. A Reus, fa deu anys que la Guàrdia Urbana compta amb una unitat específica que s'encarrega de fer de pont entre aquelles persones que estan barallades. L'any passat, es van gestionar 211 casos i les problemàtiques que es troben són ben diverses i s'han posat en comú al llibre 'Mediación y prácticas restaurativas policiales", obra d'Elena Cobler i Emma López.

Més enllà d'aquest servei públic, en la mediació també hi són present agents privats. Els casos de problemàtiques que giren entorn als veïns són un dels més comuns, tal com destaca el mediador en l'àmbit immobiliari Àlex Savé. A més, posa l'accent en el fet que la mediació aporta solucions d'una forma més ràpida que qualsevol altre procés judicial.

D'altra banda, una persona mediadora en cap cas decantarà la balança cap a una de les parts i pel contrari, intentarà que aquestes arribin a una solució per si soles, acostant els seus punts de vista. Aquesta és la voluntat final d'aquesta eina, que aposta pel diàleg com a solució dels conflictes paral·lela a la via judicial, que acostuma a allargar-se en el temps, empitjorant en molts casos la situació.