Back to top

L'escola Els Ganxets es traslladarà al Ciutat de Reus

Aquesta proposta garantirà la continuïtat del projecte educatiu potent del centre i posarà fi a les condicions dels barracons, que fa dotze anys que arrossega l'escola Els Ganxets. Amb això s'ha tancat definitivament la porta a la construcció d'un institut-escola, com s'estava estudiant.
Aquesta proposta garantirà la continuïtat del projecte educatiu potent del centre i posarà fi a les condicions dels barracons

L'escola Els Ganxets deixarà els barracons en un parell de cursos i es traslladarà definitivament a l'altre centre educatiu, Ciutat de Reus. Així s'ha proposat a la darrera reunió entre els responsables d'Educació de la Generalitat i la direcció de l'escola, després de negar definitivament la construcció d'un institut-escola on actualment hi ha el centre. Traslladar-se a l'escola Ciutat de Reus és una opció que des d'Els Ganxets es valora positivament, per deixar enrere després de 12 anys els barracons i continuar el seu projecte educatiu. "El projecte educatiu pot finalment tenir un espai fix que pertanyi a un barri. Hi ha un debat amb l'AMPA, amb les famílies i amb l'escola però les decisions que es prenguin es faran a nivell de planificació educativa", explica el director de l'Escola Els Ganxets, Carles Francesc Macaya. "Tenim molts números, gairebé tots, d'acabar anant cap allà", afegeix el director.

Els motius de no construir un espai a l'actual emplaçament d'Els Ganxets recauen en l'elevat pressupost econòmic i la brutal davallada de la natalitat, que es preveu en els propers set anys. Això provoca que la millor opció sigui adaptar unes instal·lacions ja existents, com l'escola Ciutat de Reus, que properament desapareixerà. Això suposaria un canvi de zona del centre educatiu, una conseqüència que preocupa alguns familiars, encara que la majoria valoren positivament el trasllat. "Em sembla bé en principi, perquè portem molts anys demanant una escola que no sigui amb barracons", explica Ana Belén, que porta la seva filla a l'escola. "La majoria de pares ho veiem com quelcom positiu, però ens hauria agradat que es construís l'institut-escola que es va dir en un inici. Tot i això la nova ubicació a algunes famílies no les acaba de convèncer", explica una altra mare d'alumna, Carmina Fallada.

A hores d'ara, l'Escola Els Ganxets, que compta amb 268 alumnes, és l'única de Reus que segueix en barracons. Unes condicions que arrosseguen des de fa 12 anys, i que es preveien com a temporals.