Back to top

L'intermodalitat i el consens, eines bàsiques contra les deficiències de mobilitat

Millorar la connexió entre bus i tren pot ajudar a solucionar dèficits de mobilitat del Camp de Tarragona. Els projectes d'infraestructures s'han de plantejar amb consens de partida.
La sessió del Cercle d'Infraestructures s'ha celebrat a la Cambra de Comerç

El baixador de Bellissens, l'eficiència de rodalies i la mobilitat per carretera són tres dels eixos que hi ha sobre la taula en matèria de transport públic. La sessió sobre infraestructures organitzada per la Cambra de Comerç de Reus ha servit per evidenciar, de nou, els dèficits del territori, però també per aportar possibles solucions. Entre altres, la de deixar de mirar només el tren i treballar, per exemple, per millorar el transport per carretera i la seva interconnexió amb les línies ferroviàries.

La Cambra de Comerç ha acollit una nova jornada del Cercle d'Infraestructures molt centrada en la situació ferroviària a Reus i el Camp de Tarragona. La xerrada ha servit tant per dibuixar la situació actual com per oferir possibles solucions a les deficiències. Una de les premisses bàsiques és que cal pensar la mobilitat independentment del transport, és a dir, que el que cal perseguir és que on no hi arribi el tren, el transport per carretera ho faci de manera eficient. Cadiz, Alacant o Astúries són tres exemples d'àrees urbanes o conurbacions que es podrien prendre de referència, i és que han treballat amb la mentalitat de connectar els principals pols del territori, tan urbans i residencials com econòmics, universitaris o industrials. 'No es tracta de pensar en mode exclusivament ferroviari, sinó d'intermodalitat bus-ferrocarril, com millorar la connexió entre Cambrils i Reus' afirma Josep Maria Piñol, tècnic de Projectes Estratègics del Rectorat de la URV.

'Al final el que vol el ciutadà és arribar independentment del mitjà que utilitzi', sentencia Piñol.

La Generalitat no s'ha estalviat retrets ni reivindicacions, per exemple, en comparació al que el seu marc d'actuació permetria fer i fa al nord de Catalunya però no al sud. En aquest sentit, des del govern asseguren que la inacció del Ministeri de Foment i la nul·la, diuen, predisposició d'Adif dificulten la seva tasca. 'És inacceptable el tractament del Ministeri de Foment del sud del Corredor Mediterrani cap aquí, que interfereix directament amb la connexió amb les rodalies de Tarragona' sentencia Pere Padrosa, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.

Per altra banda s'ha reclamat, també, que qualsevol projecte que es posi sobre la taula, tingui un consens de partida. El delegat al Camp de Tarragona de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, Daniel Pi, es mostra contundent en aquest sentit. 'Tots plegats ens hem d'aplicar que allò que no genera consens no és bo de plantejar-ho'. 'En aquests moments - afegeix - estem intentant trobar aquests punts de consens d'una solució que doni sortida a les necessitats, però que tots o pràcticament tots els agents ho vegin bé'. En aquesta reflexió s'hi ha inclòs l'estació intermodal al sud de l'aeroport, un projecte que, per a algun dels ponents no gaudeix del consens que caldria, però que des de la Cambra se segueix defensant com una infraestructura necessària per al futur del territori.