Back to top

Més de 400 famílies acompanyades per trobar feina

L'àmbit d'Ocupabilitat dels Equips d'Atenció Social Bàsica han atès durant el 2018 més de 800 persones en risc d'exclusió social a trobar feina. Les dades reflexen que el 25% no tenen estudis i el 70% són analfabets digitals.
Regidoria de Benestar Social

Any rere any, la Regidoria de Benestar Social del consistori ajuda a persones en risc d'exclusió social a adquirir les competències i habilitats necessàries per millorar el seu perfil de capacitació laboral. Aquest darrer any, han estat ateses més de 400 unitats familiars el que representen unes 800 persones. Per fer-ho, l'àmbit d'ocupabilitat ha executat diversos programes com l'Apodera't o l'Escola d'Adults Marta Mata. Tot i això, de cara al 2019 es volen obrir noves línies d'actuació i adaptar-se a les creixents necessitats.

El programa 'Apodera't' que orienta, acompanya i dóna suport a la inserció laboral ha atès a una setantena de persones. Algunes d'elles ja es troben al mercat laboral. El 40% de les persones ateses tenen més de 45 anys i la meitat d'aquestes porten una mitjana de 3 anys d'atur. Les dades informen que el 25% no tenen estudis i un 70% són analfabets digitals.

Paraules clau: