Back to top

Pagar els tributs amb antelació permet rebre una bonificació del 4%

REDACCIÓ

Ja es pot sol·licitar el pagament avançat dels tributs que permet beneficiar-se de la bonificació del 4%

Els contribuents poden sol·licitar-ho via telemàtica, a través del web municipal reus.cat amb un certificat digital a nom del mateix contribuent. Si ho prefereixen també poden demanar-ho de forma presencial a les Oficines dels Serveis d'Atenció i Informació al Contribuent o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Aquells contribuents que van sol·licitar el pagament avançat a l'exercici 2014, es prorogarà d'ofici el seu acolliment, però els que no vulguin mantenir-ho al 2015 hauran de sol·licitar-ho expressament. Enguany també continua operatiu el sistema de pagament fraccionat. Totes les sol·licituds es podran fer fins al proper 23 gener. El pagament avançat dels tributs es farà el 5 de febrer.