Back to top

El personal de neteja del CAP Sant Pere, insuficient

Els treballadors del servei de neteja del CAP Sant Pere de Reus denuncien la falta d'efectius i la reducció del total d'hores destinades al sanejament de les instal•lacions. L'USITAC recolza els empleats i insta a l'ICS i a l'empresa de subcontractació Eulen a solucionar la situació que diuen fa massa temps que està sobre la taula. Per la seva banda, l'Institut Català de la Salut ho nega.
CAP Sant Pere

5500m2 a netejar entre sis persones. Aquest és el context en el qual es troben les treballadores del servei de neteja del CAP Sant Pere de Reus. Reclamen que des de fa quatre anys no són suficients i que cada vegada en són menys. A més a més, tot i que la superfície a netejar és la mateixa, els espais s'han reorganitzat i diuen que els és més costós realitzar les seves tasques. Per tots aquests motius, demanen a l'empresa que les contracta i a l'Institut Català de la Salut més efectius i que s'ampliïn les hores setmanals de neteja.

El sindicat USITAC dona suport a la queixa de les treballadores i ha intentat intervenir entre les parts però sense aconseguir-ne resultats. Per tant, avisa que si la situació no es resol, es demanarà una valoració de càrregues de feina a Inspecció de Treball. Asseguren que manquen 50 hores setmanals respecte anys anteriors ja que alguna de les treballadores s'ha jubilat i no s'ha cobert la baixa.

L'empresa Eulen, encarregada de la contractació dels treballadors de neteja del CAP Sant Pere, no ha volgut fer declaracions. D'altra banda, l'Institut Català de la Salut, garanteix que el concurs públic es va fer en funció de la superfície a cobrir, que les hores prestades són exactament les mateixes que l'any anterior tot i que s'ha adaptat els horaris a les necessitats existencials i que es fa un seguiment continuat de les tasques de neteja, per certificar la qualitat d'aquestes.