Back to top

Reus, ciutat cardioprotegida el 2016

SÍLVIA SAGALÀ ROCA

Reus es convertirà en ciutat cardioprotegida arran de la implementació d'un servei integral de desfribil·lació

Entre el primer trimestre del 2015 i l'any 2016 es desenvoluparan tot el procés. De moment, el cosistori ha adquirit deu desfibril·ladors i la Fundació Teatre Fortuny 8 més.

Amb la signatura d’aquest conveni es materialitza el compromís adquirit pel consistori en el plenari del passat mes de març de dotar la ciutat de Reus d’un servei integral de desfibril·lació pública a la ciutat. Amb un pressupost de 25.000 euros, l’ajuntament ha adquirit, de moment, 10 aparells`, 8 s’instal·laran als cotxes patrulla dela GuàrdiaUrbanai 2 al propi ajuntament.La Fundaciódel Teatre Fortuny també ha comprat 8 aparells, 7 es distribuiran en farmàcies de la ciutat i un s’instal·larà al teatre. Tot plegat per intentar reduir una de les majors causes de mortaldat del món.

El procés d’implementació tindrà diverses fases que ha d’acabar al 2016 quan totes les entitats públiques i privades que tenen instal·lats desfibril·ladors a les seves dependències es coordinin amb el projecte i quan s’instal·lin columnes externes i s’adeqüin els desfibril·ladors existesn en llocs públics i privats. Durant tots aquets mesos la formació dels professionals serà bàsica per a que puguin utilitzar els aparells correctament.