Back to top

El Seguici Festiu de la ciutat estrenarà la seva nova casa a final de mes

ADRIÀ MORTE

Els elements del seguici festiu estrenaran la casa de la festa a finals d’aquest mes. Un espai situat a la planta baixa de l’edifici del Vapor Vell i que en un futur pretén ser l’epicentre de la cultura del món reusenc. De moment s’ha remodelat una superfície de 480 metres quadrats però en un futur s’espera que s’habilitin altres plantes d’aquest edifici històric.