Back to top

Surt a concurs la gestió del bar del jardí de la Casa Rull

La durada del contracte serà fins al 31 de març de 2020, prorrogable per anualitats durant a dues temporades més
Casa Rull

L’Institut Municipal Reus Cultura obrirà demà el concurs públic per adjudicar la gestió i explotació del servei de bar del jardí de la Casa Rull, al carrer de Sant Joan 27. El Butlletí Oficial de la Província de Tarragona ha publicat aquest dijous, 8 de març l’anunci d’aprovació del plec de prescripcions tècniques que regirà la contractació del servei.

La durada del contracte serà fins al 31 de març de 2020, prorrogable per anualitats durant a dues temporades més. El cànon anual fixat en el plec de clàsules és d’un mínim de 3.500 euros.

A més de, de la valoració econòmica, la mesa de contractació tindrà en compte la presentació d’un pla d’activitats complementàries, amb les propostes artístiques que preveu programar l’adjudicatari per dinamitzar culturalment l’espai.

L’adjudicatari haurà d’obrir el servei, com a mínim des del segon dissabte d’abril fins al segon diumenge d’octubre i amb un horari, com a mínim, de dilluns a dissabte de 19:00 a 23:00h, realitzant-lo amb continuïtat i regularitat.

Notícies relacionades