Back to top

Quin és el nivell de coronavirus a les aigues residuals de Reus? | MAPA

El Sarsaigua és un visor web per la consulta de l'estat actual de la circulació del virus en diferents municipis de Catalunya a través de l’aigua residual.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) han impulsat la creació i desplegament de la xarxa catalana de vigilància del material genètic del virus SARS-CoV-2 en les aigües residuals mostrejant a l’entrada d’estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) de Catalunya.

Consulta aquí el mapa interaciu

Reus, circulació del virus alta

mapa reus

Les aigües de l'estació depuradora de REUS mostren una circulació del virus alta. Respecte la mostra anterior s’observa una tendència estable.

L'estació depuradora  de Reus assisteix els seguents municipis: ALMOSTER (Almoster, Castellmoster); CASTELLVELL DEL CAMP (Arboceres, Castellmoster, Castellvell del Camp, Flor del Camp, Pinar IV Fase, Les Planes del Puig, Els Pugets, Les Serres); REUS (Reus, Pelai, Solvista, St. Joan, El Pinar, Mas Carpa)

Quines dades ofereix?

El Sarsaigua és un visor web per la consulta de l'estat actual de la circulació del virus en diferents municipis de Catalunya a través de l’aigua residual. En aquest visor es mostren els resultats setmanals/quinzenals de concentració del material genètic del SARS-CoV-2 en aigües residuals.

Permet consultar el nivell de circulació del virus en base a la concentració absoluta de la diana gènica més abundant (en unitats logarítmiques) i una escala de color. Es mostra també la tendència de canvi de les concentracions de la setmana en curs respecte la setmana anterior.

En clicar sobre el municipi servit per una estació depuradora es pot consultar l’evolució temporal de les dianes genètiques analitzades. Els resultats integren informació dels diferents municipis assistits per una mateixa depuradora. Tots els municipis servits per una mateixa estació presenten els mateixos resultats.

Equip del projecte

El projecte està coordinat per l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i compta amb la participació de 3 laboratoris de referència pel que fa l’anàlisi de virus en mostres ambientals i clíniques: El Laboratori de Biologia Molecular de Virus Entèrics de la UB, el Laboratori de Virus Contaminants d’Aigua i Aliments de la UB i el Centre de Ciències Òmiques d’EURECAT. El visor l’ha desenvolupat EURECAT en col·laboració amb ICRA.

Paraules clau:

Notícies relacionades