Back to top

Ciència Positiva - ANAV

Des de l'Associació Nuclear Ascó-Vandellós ens expliquen curiositats científiques de l'energia nuclear​ d'un punt de vista amè, dinàmic i desenfadat.

1. Radiació: Passió per les onades

Què en sabem de la radiació? La radiació és l'emissió o transmissió d'energia a través de l'espai en forma d'ones o partícules. Al nostre voltant tenim moltes fonts emissores de radiació en forma d'onades electromagnètiques. Però què en sabem realment sobre les radiacions amb les quals convivim dia a dia? Són realment perilloses? A partir de quina exposició poden ser perjudicials? Més info


2. Sala de control: Com pensa una central nuclear?

El reactor és el cor d'una central nuclear, l'energia de la qual s'utilitzar per generar electricitat. Però, com s'exerceix el control sobre el reactor? Quin és el cervell d'una central nuclear? Més info


3. La turbina: El poder del vapor

La turbina és un element enorme, per la seva gran dimensió, però també per la gran importància que té per al funcionament d'una central nuclear. Aquest gegantesc component és alhora una màquina molt delicada i de gran precisió, ¿vols saber com funciona i per què és tan important? Més info

 

Paraules clau: