Back to top

Comaigua adopta mesures per garantir el sanejament d’aigua

Ha adoptat les decisions necessàries per a disposar, en temps i termini, del material necessari i suficient per assegurar la qualitat del subministrament
comaigua

Davant lestat dalerta per la propagació del Covid-19 i conscients de la inquietud que pot generar entre la població que pugui afectar a un bé bàsic com és laigua, COMAIGUA vol manifestar que els serveis de subministrament i sanejament d’aigua estan plenament assegurats amb les mateixes garanties que fins ara.

comaigua

COMAIGUA, en coordinació amb les autoritats sanitàries i municipals i en conformitat amb les seves orientacions, ha implementat una sèrie de mesures preventives.

Així mateix, COMAIGUA ha adoptat les decisions necessàries per a disposar, en temps i termini, del material necessari i suficient per assegurar la qualitat del subministrament.

Per a més concreció i transparència, i tenint en compte que hi ha determinades operacions que requereixen assistència presencial, COMAIGUA vol fer públiques les següents decisions adoptades:

  • Creació dequips independents de treball operatiu en les àrees de manteniment de xarxa d’aigua i clavegueram 
  • Aquests equips de treball operatiu funcionaran de forma independent, a efectes devitar qualsevol risc de contagi i, en cas que es detectés en algun dells, haver destablir un període de quarantena. 
  • La segregació daquests equips de treball implica així mateix la supressió de qualsevol contacte directe o indirecte, tant en instal·lacions com vestidors.
  • S’atendran totes les urgències i es realitzaran manteniments preventius inajornables, però es posposaran tasques no crítiques. En qualsevol cas, es garanteixen els serveis mínims.
  • S’ha suspès l’atenció al client presencial, posant a disposició canals telemàtics per fer les gestions. 
  • S’ha habilitat la situació de teletreball per a tot aquell personal que realitza tasques administratives i que no requereixen una atenció presencial. 
  • S'estan optimitzant i extremant les mesures dhigiene personal.
  • Les instruccions de treball a les empreses contractistes es faciliten bàsicament de forma telefònica o telemàtica, sense caràcter presencial. 
  • S'han cancel·lat totes les visites a les instal·lacions, excepte en activitats essencials com és el transport de materials necessaris per assegurar la salubritat laigua i el normal funcionament de les instal·lacions.
  • Davant els riscos d'eventual desproveïment de productes o components a causa del caràcter global daquesta crisi, COMAIGUA ha procedit a fer un aprovisionament de material necessari per assegurar durant els propers mesos la continuïtat del subministrament amb les garanties habituals.

megabanner

Paraules clau:

Notícies relacionades