Back to top

Els casos de bullying creixen a la demarcació

El telèfon Infància Respon de la Generalitat de Catalunya ha rebut 23 trucades aquest 2019, procedents de la província de Tarragona, per possibles casos d'assetjament en centres escolars. 13 més que l'any anterior.
El bullying creix a la província de Tarragona

Els casos d'assetjament escolar han incrementat a la província. Així ho expressa la psicòloga Annabel Sanfeliu, professional en l'àmbit, que ha notat una crescuda notable d'aquests casos en els últims anys.

El mateix ha passat amb el nombre de professionals formats en el camp de la psicologia infantil. Un dels pilars fonamentals és la prevenció que, segons els experts, recau principalment sobre les escoles i les famílies.

Perfil de l'agressor i de la víctima

A finals de primària i inicis de secundària és quan els casos d'assetjament escolar prenen més força. Segons els psicòlegs, les víctimes de bullying comparteixen un seguit de característiques. Acostumen a passar més desapercebuts a l'aula i tenen manca de lideratge. Molts d'ells presenten dificultats a nivell acadèmic o pateixen alguna discapacitat física o psíquica.

23 trucades aquest 2019

De la mateixa manera, els experts també han detectat un perfil comú dels joves agressors els quals tenen una educació emocional més precària. Tant un perfil com l'altre s'han de tractar professionalment en casos d'assetjament escolar per evitar futures conseqüències.

Els psicòlegs recorden que l'assetjament és qualsevol maltractament repetit reiteradament i pot tenir greus conseqüències en el desenvolupament emocional dels joves.

Paraules clau: