Back to top

Els reusencs opinen sobre el Reus dels propers anys

A les portes d'un nou mandat, hem demanat als reusencs el seu punt de vista sobre què millorarien de la ciutat, i entre les propostes, han destacat les destinades a polítiques socials, les que vetllen per una major seguretat ciutadana, i les dedicades a l'àmbit de la cultura i a equipaments esportius.
peus de gent asseguda al carrer

Les eleccions municipals són una oportunitat perquè els ciutadans es plantegin què canviarien a les seves poblacions i escullin, mitjançant el seu vot, quins candidats presenten unes propostes que s'ajusten més a la seva idea de ciutat. A Reus, molts dels ciutadans creuen que s'han de destinar més recursos als col·lectius més desafavorits, com serien la gent gran, els estrangers o les persones amb capacitats diverses. Però també consideren que s'hauria d'invertir més en instal·lacions esportives, com per exemple en una piscina coberta municipal, o en projectes que fomentin la creació de cultura.

Algunes propostes són molt concretes, d'altres més genèriques, però sigui com sigui, les demandes ciutadanes encaminaran els reptes del nou govern pels propers anys.