Back to top

La Creu Roja demana més formació al socorristes

MARIA LUCEA

Amb l’arribada de l’estiu, la Creu Roja i les empreses privades busquen socorristes per a cobrir els serveis de platges de la demarcació de Tarragona.

Aquesta temporada l’entitat ha notat una davallada en la qualitat del personal aquàtic, ja que molts d’ells només tenen la titulació bàsica i haurien de tenir una titulació professional. Per altra banda, l’empresa de socorrisme aquàtic Altesport ha augmentat la plantilla.