Back to top

L’Ajuntament busca una empresa que es faci càrrec del restaurant del Gaudí Centre

El concurs públic per explotar el restaurant del Gaudí Centre ha exhaurit el termini sense que s’hagi presentat cap proposta. Tal com preveu la normativa, l’Ajuntament negocia ara amb les empreses que hi puguin estar interessades a través de la societat municipal GUPSA. Aquest procés es fa mantenint les mateixes condicions, que són establir un lloguer mínim de 36.000 euros anuals, una fiança del mateix import i que la durada del contracte s’allargui fins el 2025.