Back to top

Saber com es neteja l'aigua per reflexionar sobre els seus usos

Avui acompanyarem a un grup d'escolars per visitar la depuradora d'Aigües de Reus i saber quin tractament rep l'aigua abans de que arribi neta a totes les llars de la ciutat. Conèixer tot el procediment a l'hora de tractar l'aigua ajuda als alumnes a adquirir més sensibilització mediambiental i saber fer un bon ús d'aquest recurs natural.
Saber com es neteja l'aigua per reflexionar sobre els seus usos

Cada any centenars de nens i nenes visiten les instal·lacions de la depuradora d'Aigües de Reus. Els alumnes descobreixen tot el procediment de tractament de l'aigua, des que arriba del clavegueram fins que es considera aigua prou neta per ser consumida. L'objectiu de la visita és que a través de conèixer totes les fases del tractament, els alumnes aprenguin el valor de l'aigua i reflexionin sobre l'ús que fem d'aquest recurs. Pedro Celimendez és responsable de producció Laboratori d'Aigües de Reus i també és qui fa les visites guiades als alumnes.

"La visita a la planta depuradora és fonamentalment una visita de caràcter educatiu mediambiental. El què farem avui és perquè la gent agafi una mica d'informació per tenir consciència mediambiental. Principalment és reflexionar sobre què passa amb l'aigua i mostrar les diferents fases del procés de depuració".

La visita comença amb l'entrada de l'aigua procedent del sistema de clavegueram, i a partir d'aquí se li eliminen els greixos i les sorres amb un sistema de separació per densitats. Després se li aplica un tractament fisicoquímic que fa que les partícules de sediment es facin més grans i així sigui possible separar-les. L'última fase és biològica on els microorganismes acaben de depurar la part de residu que està dissolta en l'aigua.

Celimendez afegeix que "del que es tracta és de què la gent, veient l'ús que es fa de l'aigua i veient com queda aquesta aigua contaminada, visualment se n'adoni que fer un ús excessiu de l'aigua significa contaminar. Adquirir sensibilitat mediambiental consisteix sobretot a veure que qualsevol ús inadequat d'aquesta aigua, que és un recurs escàs, al final té un impacte ambiental si no es fa un esforç de depuració."

L'ús de reactius i d'energia emprada en les fases de depuració fa que el tractament sigui costós. És per això que s'anima a tota la ciutadania a fer un ús responsable de l'aigua per tal de minimitzar els costos de neteja d'aquest recurs i causar el mínim d'impacte mediambiental possible.

Paraules clau: