Back to top

Noves bases a la segona convocatòria per liderar Ràdio Cambrils

La segona convocatòria del procés de selecció d'un director o directora de Ràdio Cambrils compta amb noves bases. Un dels detalls més destacats és que els coneixements d'anglès, motiu pel qual es va descartar l'únic candidat anterior, deixen de ser obligatoris per passar a ser opcionals.
Ràdio Cambrils

Segona oportunitat per desencallar el projecte de Ràdio Cambrils. El consistori ha fet públiques les noves bases que regeixen el procediment per designar la persona que haurà de liderar el mitjà de comunicació local. Després que la primera convocatòria quedés deserta perquè l'únic candidat presentat no comptava amb els coneixements mínims d'anglès, en aquesta segona convocatòria els requisits d'idiomes es converteixen en mèrits. Això significa que no serà obligatori comptar amb un nivell B2 d'anglès o altres idiomes, sinó que serà un al·licient a la candidatura. En aquesta ocasió, el fet de comptar amb un nivell de First Certificate in English aportarà 0,50 punts a la candidatura, mentre que comptar amb certificacions d'altres idiomes aportarà 0,25 punts. En canvi, sí que es requereix comptar amb un certificat C en català o bé superar una prova específica de llengua.

Aquest però, no és l'únic canvi que es recull en les noves bases, més extenses i concretes. De fet, en aquest segon document es diferencia clarament els requisits dels mèrits. Els candidats que es presentin en aquesta segona convocatòria hauran de demostrar obligatòriament una experiència mínima de tres anys en mitjans de comunicació.

L'altra modificació substancial té a veure amb la presentació d'una memòria on cada participant en el procés de selecció haurà d'exposar la seva visió sobre la missió, objectius i aspectes organitzatius de la ràdio. Aquest treball serà avaluat en una escala de 0 al 10 per una comissió específica que estudiarà cada projecte.

Pel que fa a l'apartat de mèrits, a les noves bases es puntualitzen més detalladament. Per exemple, es posa èmfasi en els coneixements a partir de tres anys de gestió de mitjans de comunicació, com també en coordinació d'equips de treball o bé edició de programes de ràdio. En aquesta mateixa línia, es demana que en cas de comptar amb formació en xarxes socials, aquesta es pugui demostrar amb els certificats corresponents. Tot plegat, s'espera que pugui fer decantar la balança envers una candidatura o altra.

Ara mateix, les bases ja estan publicades i només queda pendent que s'obri la segona convocatòria tot publicant-la al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Un cop es tanqui el termini de presentació de candidatures i es designi el perfil que s'adeqüi més al lloc de treball, caldrà que dues terceres parts del ple municipal (el que equival a 14 vots) es posin d'acord en donar-li un vot de confiança.

Notícies relacionades