Back to top

Arreglaran el llac i la font de la rotonda d’accés al Tecnoparc de Reus

S'ha publicat al perfil del contractant la licitació del contracte per a la reparació de la font de la rotonda d’accés al Tecnoparc per l’avinguda de Tarragona

L’Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació del contracte per a la reparació de la font de la rotonda d’accés al Tecnoparc per l’avinguda de Tarragona, amb un pressupost de licitació de 83.285,47 euros (IVA inclòs).

Tasques de millora

L’actuació té per objecte l’acondicionament del llac de la rotonda de l’avinguda de Tarragona amb els carrers d’Argentina i de Luxemburg, impermeabilitzant el vas, la substitució de les lluminàries al voltant dels braços del vas llac, la il·luminació del brollador i la reposició de la bomba per el funcionament del brollador.

La superfície interior de la rotonda és de 4.496,82 m², dels quals 3.387,95 corresponen a la superfície verda i per tan drenant, i els 1.108,87 m² restants corresponen a la part dura de la rotonda, majoritàriament cobert amb aigua.

La proposta per l’acondiciament del llac es basa en mantenir la superfície de la làmina d’aigua del vas i impermeabilitzar-lo amb una lamina de PVC. El projecte no modifica l’enllumenat perimetral, però sí que se substitueixen les lluminàries actuals.

La reforma del vas del llac pretén mantenir la funcionalitat de la rotonda i la representativitat del disseny original, com cruïlla de camins; llum i paisatge, i Reus, camins de llum

El termini previst d’execució de les obres és de 3 mesos a partir de la data de la signatura de l’acta de replanteig.

Paraules clau:

Notícies relacionades