Back to top

Comença la transformació del raval de Santa Anna en zona de vianants

El contracte té un termini d'execució de 4 mesos per un import de 374.650,80 euros.

L'Ajuntament de Reus inicia aquest dilluns, 4 d'octubre les obres de transformació en zona de vianants del tram del raval Santa Anna entre la plaça de Prim i el carrer de Santa Anna, adjudicades a l'empresa Izer Ingenieria y Economia, per un import de 374.650,80 euros. El contracte té un termini d'execució de 4 mesos. En paral·lel, l'Ajuntament avança en la tramitació de la segona fase del projecte, que inclou el tram entre el carrer de Santa Anna i la plaça Catalunya, i carrer Salvador Espriu. El passat mes d'agost, es va adjudicar el contracte per a la redacció del projecte a CIG Enginyeria SLP, per un import de 13.612,50 euros i un termini d'execució de 4 mesos.

Calendari de les obres

  • 4 d’octubre, inici de les obres.
  • 6 de desembre, previsió que la plataforma central del carrer estigui acabada.
  • Del 7 al 20 de desembre, es faran intervencions puntuals que no afectaran el pas de vianants.
  • Del 21 de desembre al 7 de gener, quedaran aturades tota mena d’obres.
  • A partir del 7 de gener es finalitzaran les intervencions que hagin quedat pendents.
obre raval santa anna

El projecte de transformació del raval de Santa Anna en zona de vianants planteja convertir el vial en una illa de vianants de plataforma única; una plaça allargada amb la presència d'elements de mobiliari urbà que fomentin l'ús per a la ciutadania a peu, creïn zones d'estada i que, alhora, siguin vestíbul de les botigues i del patrimoni arquitectònic del carrer, i contribueixen a naturalitzar l'entorn amb l'increment d'espais verds. La idea principal de la intervenció és guanyar un espai per als vianants. El raval de Santa Anna es transformarà en un recorregut cívic que converteixi els actuals llocs de pas en llocs d'estada i de relació de la ciutadania.

Illa de vianants de plataforma única

El projecte manté les voreres i vorades actuals, i proposa un paviment confortable, d'asfalt polit amb àrids de pedra de color rosat per les zones on hi hagin de circular vehicles de manera ocasional. La circulació dels vehicles de residents es resoldrà amb el control d'accés mitjançant lectura de matrícula. També està prevista la redistribució de les zones de càrrega i descarrega afectades.

raval santa anna

Mobiliari urbà

Els nous elements es configuren a partir de parklets, elements de fusta amb jardineria i plataforma d'estada -de fàcil instal·lació i manteniment-, que permeten canviar la imatge del vial i generar nous espais de relació. Es creen així llocs d'estada i de convivència, que es configuren com a vestíbuls dels establiments comercials i patrimonials, i contribueixen a incentivar l'activitat econòmica i a promocionar el patrimoni arquitectònic. Aquests espais d'estada, es dissenyen també amb jardineria, fet que contribueix a naturalitzar l'entorn amb l'increment d'espais verds.

La qualitat ambiental també es millora amb la instal·lació de làmpades Led de baix consum, més eficients i ecològiques. I es millorarà la il·luminació, amb l’objectiu d'augmentar el confort i la seguretat.

Segona fase

El projecte de la segona fase definirà la continuïtat de la primera, amb les mateixes característiques: guanyar espai per als vianants i transformar el traçat en un recorregut cívic que converteixi els actuals llocs de pas en llocs d'estada i de relació de la ciutadania. La transformació del carrer de Salvador Espriu en zona de vianants preveurà garantir l’accessibilitat de l’aparcament privat que hi ha en aquest vial. El projecte executiu definirà la descentralització del control d’accés a l’equipament al carrer de l’Amargura per tal de facilitar l’entrada i sortida de clients i limitar l’accés a la resta de vehicles.

Renovació xarxa d'aigües

Prèviament a les obres de transformació urbana del vial, Aigües de Reus ha executat aquest estiu les obres de renovació de la xarxa de sanejament del raval de Santa Anna (entre la plaça de Prim i el carrer de Santa Anna) amb una inversió global de 236.750 euros.

Com afectaran les obres al comerços de la zona?

Hem parlat amb la Núria Verdú del Cacho, responsable del Xixona, i amb l'Edurad Roig, titular de la farmàcia Prim, per saber com els afectaran les obres de la transformació del raval de Santa Anna. 

Paraules clau:

Notícies relacionades