Back to top

Genera dubtes la normativa i excepcions sobre l'ús de la mascareta?

Fa pocs dies la Generalitat va imposar l'obligatorietat d'utilitzar mascareta a tots els espais, malgrat poder-se respectar les distàncies de seguretat. Tot i així, hi ha algunes excepcions. El límit d'aquestes excepcions, però, pot generar dubtes entre la població.

Molts ciutadans opinen que ara la normativa està més clara que mai, ja que s'ha de portar sempre la mascareta posada excepte en activitats en què sigui incompatible, com menjar o beure, fer esport, o per temes de salut. També es permet no usar-la en grups estables de convivència, a la platja o a la piscina, però als vestuaris o per anar a les guinguetes s'ha de portar posada. Tot plegat fa que la gent discrepi sobre la claredat o falta de concisió de la normativa.

Tipus de mascareta i durada

També pot generar dubtes l'existència de diferents tipus de mascaretes: quirúrgiques, de tela, amb diferents numeracions d'ffp, amb vàlvula o sense... I en ocasions, la freqüència amb què s'ha de canviar o rentar tampoc està clara. Hi ha qui opina que no s'ha difós prou informació sobre el tema.

Paraules clau:

Notícies relacionades