Back to top

L'Hospital de Reus instal·la un nou accelerador lineal

Es tracta del primer dels dos acceleradors lineals d’última generació que s’instal·laran durant el 2023 i que permetran millorar la lluita contra el càncer

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus incorpora el primer dels dos acceleradors lineals d’última generació, que s’instal·laran durant el 2023 i que substituiran els dos primers que van entrar en funcionament el 2010.

Els nous aparells, de la firma VARIAN, són la plataforma més innovadora que hi ha actualment al mercat. Aquests nous aparells s’han finançat amb fons INVEAT, un pla que impulsa el Ministerio de Sanidad i té com a objectiu la renovació dels equips d’alta tecnologia, que ja han arribat al final de la seva vida útil.

Una radioteràpia més eficient

Els nous acceleradors lineals permetran la realització de qualsevol de les tècniques existents en radioteràpia. Així per exemple, es poden fer tractaments de radioteràpia guiada per la imatge i arcoteràpia volumètrica modulada, que és la tècnica més innovadora per saber en cada moment on es troba el tumor i adaptar-ne el tractament a cada sessió, amb el benefici que comporta per al teixit sa que l'envolta.

D’aquesta manera, s’ofereix una millora important en la qualitat i adequació del tractament a cada pacient i es disminueixen els efectes secundaris. A més, són acceleradors en forma circular, igual que els TC i les ressonàncies, el que evita qualsevol interacció del pacient amb l’aparell i permet tractaments més ràpids i segurs.

Així mateix, els dos aparells seran bessons entre ells i, per tant, durant els controls periòdics per manteniment d’un dels aparells, l’altre podrà tractar els pacients derivats del primer sense que aquests s’hagin de sotmetre a cap prova complementària.

En aquest moment a les comarques de Tarragona es diagnostiquen uns 4.950 casos de càncer l’any, dels quals gairebé la meitat han de ser tractats amb radioteràpia.

Paraules clau:

Notícies relacionades