Back to top

El Priorat pressiona la CHE contra el transvassament d'aigua a Riudecanyes

El Ple del Consell Comarcal del Priorat demanarà a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que elimini o redueixi la concessió d'aigües del riu Siurana al pantà de Ruidecanyes. Així ho han aprovat per unanimitat aquest divendres a la tarda.
ple consell comarcal priorat

L'acord de sol·licitud aprovat al Ple del Consell Comarcal del Priorat proposa la total eliminació de la concessió o una reducció substancial del cabal concedit, a fi d'assegurar la conservació dels hàbits i les espècies de l'ecosistema del rius Siurana, que és un dels valors ecològics fonamentals de la comarca i que avui dia es troba greument amenaçat degut a aquesta concessió.

Després d'haver estat aprovada i presentada als alcaldes de la comarca, la sol·licitud de revisió de la concessió es farà arribar "de forma immediata" a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), on consta registrada aquesta concessió, i un cop el Consell Comarcal ja té damunt la taula els informes tècnics i jurídics preceptius

La sol·licitud a la CHE parteix de la premissa que la llei reconeix la possibilitat que les concessions d'aigua es revisin quan pugui certificar-se que han variat els supòsits que existien en el moment de ser atorgades. A més, la llei preveu que "las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación".

A partir d'aquí, la sol·licitud prioratina exposa diversos motius que fonamenten la revisió de la concessió d'aigües:

-Han variat totalment les circumstàncies ambientals que es van prendre en consideració en el moment que es va atorgar la concessió. Avui dia el riu Siurana és un espai natural protegit, pertany a la xarxa Natura 2000.

-L'existència de la concessió perjudica directament els valors naturals del riu Siurana que la pròpia administració va decidir dotar de protecció ambiental.

-La reducció o revocació total de la concessió "no hauria de privar a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes d'un aprofitament alternatiu d'aigües, en la mesura en què existeixen altres cabals que permetrien satisfer les seves necessitats".

Paraules clau:

Notícies relacionades