Back to top

Que el servei de l'habitatge de Reus s'erigeixi en referent

La regidoria de Benestar Social també vol unir en el mateix espai físic el servei d'intervenció socioeducativa i el servei d'orientació familiar; i també el d'integrar igualtat i violències masclistes. Tot plegat, per donar un millor servei.

En una nova entrega dels balanços dels primers 100 dies de govern, ara és el torn de la regidoria de Benestar Social. Aquest departament vol que Reus sigui referent pel que fa al servei de l'habitatge i vol millorar el servei a la ciutadania. Entre d'altres, es volen impulsar més polítiques locals d'habitatge i un nou consell municipal d'habitatge.

La regidoria també vol impulsar un projecte de ciutat defensora dels drets humans, amb l'impuls del consell municipal de la solidaritat i cooperació internacional. A més a més, vol que el servei d'intervenció socioeducativa i el d'orientació familiar se situïn en un mateix espai físic; i també vol integrar igualtat i violències masclistes. Uns canvis que es volen fer per donar un millor servei.

Paraules clau:

Notícies relacionades