Back to top

Reordenació del trànsit per millorar la seguretat viària del Pare Manyanet

S'ha canviat l’aparcament en bateria per estacionament en filera, cosa ha permès ampliar la calçada. També s’ha implantat una rotonda al principi del carrer per facilitar el canvi de sentit

El Servei de Mobilitat i Circulació de la Guàrdia Urbana ha reordenat el trànsit al carrer del Pare Manyanet, amb l’objectiu de millorar la circulació a la zona, solucionar problemes de retencions, dobles files i excés de velocitat, especialment davant la proximitat de l’Escola Pare Manyanet.

L’actuació ha consistit a canviar l’aparcament en bateria d’un dels dos costats del vial per estacionament en filera, la qual cosa ha permès ampliar la calçada i instal·lar pilones entre els dos carrils de circulació. S’evitarà així aparcaments en doble filera, i que vehicles que es troben el carril tallat envaeixin l’altre carril en sentit contrari.

Les pilones instal·lades es configuren també com un obstacle visual, que ha de fer reduir la velocitat dels vehicles i fer guanyar seguretat en la resta d’usuaris de la via. Al costat de l’escola també s'ha senyalitzat una zona escolar reservada per a pares i mares d’alumnes, perquè els alumnes baixin i pugin del cotxe amb total seguretat. També s’han eliminat els girs a l’esquerra, des de les sortides dels carrers privats, evitant així els perills d’accident en haver de creuar dos carrils, amb visibilitat limitada.

Finalment, s’ha implantat una rotonda al principi del carrer del Pare Manyanet, amb carrer d’Antoni Rius i Miró, per tal de facilitar el canvi de sentit dels vehicles i poder tornar pel mateix carrer sense haver de fer maniobres perilloses, que actualment, s’estaven produint. Per aquest motiu es modifica també els estacionaments al carrer d’Antoni Rius i Miró, amb la finalitat que l’accés a la nova rotonda, estigui més definida.

pare manyanet

Paraules clau:

Notícies relacionades