Back to top

AITASA s'incorpora al projecte "Cal·lípolis Next Generation"

L'empresa encarregada de la gestió d'aigua dels polígons químics crearà una nova planta per depurar més aigua de manera sostenible

AITASA, l'empresa encarregada de gestionar l'aigua dels polígons químics, s'incorpora al projecte "Cal•lípolis Next Generation", el macroprojecte impulsat pel Port de Tarragona, l'Associació d'Empreses Químiques i l'ajuntament de Vila-seca per revertir les conseqüències econòmiques ocasionades pel coronavirus. En total, l'empresa s'incorpora al projecte amb quatre accions que suposaran una despesa de 85 milions d'euros.

Quatre projectes per optimitzar la gestió de l'aigua i fer-la més sostenible:

Més aigua regenerada

El primer dels projectes presentats per AITASA és l'ampliació de la capacitat de producció d'aigua regenerada amb un pressupost de 5 milions d'euros. L'ampliació de les instal·lacions ERA (Estació de regeneració d'aigua) cedides a AITASA per l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua), té com a finalitat incrementar la capacitat de producció actual d'aigua regenerada, de 5,4 Hm³/any s'ampliarà a 8,7 Hm³/any, fet que comportarà augmentar la reutilització fins a un 25% del consum total d'aigua de la indústria petroquímica.

Nova planta depuradora

La segona proposta és la construcció de la nova planta EDARi (Estació de Depuració d'Aigües Residuals Industrials) conjunta per als polígons químics del Camp de Tarragona amb un pressupost de 30 milions d'euros. La planta tractarà les aigües de les empreses dels polígons petroquímics del Camp de Tarragona, millorant la qualitat abans de ser retornada a medi, és a dir, al mar. El volum a tractar, per millorar la qualitat, serà de 1.000 a 1.400 m³/h.

Nova planta de tractament terciari

El tercer projecte també és de nova construcció, en aquest cas una nova planta de tractament terciari, per l'aigua residual industrial procedent de l'EDARi per ser reutilitzada i consumida dins de les indústries químiques de Tarragona, reduint, per una banda, la captació d'aigua primària i, per l'altra, millorant l'entorn natural actual.

Es tracta d'assolir un grau superior en l'autosuficiència en el recurs aigua augmentant la reutilització fins a 14 Hm³/any, que representaria un 40% del consum total anual de la indústria petroquímica. Aquest projecte compta amb un pressupost de 40 milions d'euros.

Energia solar

L'última de les propostes presentades per AITASA és la de subministrament elèctric sostenible. Es tracta d'un projecte de construcció de noves instal·lacions de generació d'energia elèctrica a partir de plaques fotovoltaiques que alimentin les noves plantes de tractament d'aigües esmentades anteriorment. Aquest projecte es faria amb la col·laboració del Port de Tarragona i comptaria amb un pressupost de 10 milions d'euros.

Tot això es resumeix, segons els impulsors del projecte, en un retorn al medi natural i a la ciutadania, després d'una pandèmia que ha deixat l'economia del Camp de Tarragona tocada. De moment, però, es tracta només de projectes i encara falta saber si els fons Next Generation arribaran o no.

Paraules clau:

Notícies relacionades