Back to top

Arrenca la primera fase del projecte de la V Verda de Reus

L’Ajuntament de Reus ha fet públic aquest matí de dijous el projecte d’urbanització i paisatge de la Riera de l’Abeurada

Aquest projecte és la primera intervenció del Pla d’Acció de la V Verda de la ciutat, un projecte que compta amb un conjunt d’accions per recuperar les rieres del municipi.

La iniciativa V Verda és una xarxa d’espais lliures que aprofita l’estructura hidrològica, la xarxa de camins, les infraestructures viàries i els elements patrimonials que sobre el mapa traça la forma d’una V baixa. La intervenció a l’espai permetrà que els equipaments públics, com ara l’Institut Pi del Burgar, l’Escola Isabel Besora o l’espai de Redessa 1, així com els veïns i veïnes de la zona, puguin gaudir del territori.

El projecte té com a objectiu recuperar la biodiversitat dels espais naturals per posar-los a disposició de la ciutadania. La millora mediambiental del territori periurbà i de les connexions entre la ciutat i la zona agrícola és un dels propòsits marcats.

El pressupost que contempla el projecte és de 164.571,41 euros amb una temporització de sis mesos i mig on el destinaran per dur a terme quatre zones ubicades als dos costats de la riera de l’Abeurada entre el Camí de Valls i la línia de ferrocarril de Lleida a Tarragona.

V Verda

Zones d'actuació de la V Verda

  • Zona 1. Àrea de lleure i foment de la biodiversitat. Compren una zona de lleure d’uns 400 m² equipada amb bancs, taules i jocs infantils elaborats amb materials naturals i la plantada de vegetació frondosa per a generar un espai agradable a la riba de la riera. Aquesta intervenció inclourà la generació de petits moviments topogràfics que generin acumulació d’humitat i vegetació; la instal·lació de mobiliari de fusta per a pícnic i bancs; elements de senyalística; instal·lació d’hotels d’insectes; implantació d’elements per a joc lliure i millores dels accessos.
  • Zona 2. Recuperació de l’hàbitat de la riera. Actuació al meandre que comprèn la plantació d’espècies autòctones amb un lleuger moviment de terres per tal de fomentar l’hàbitat de riera.
  • Zona 3. Vorera al Carrer Igualada. Actuació a la zona verda de la vorera del carrer d’Igualada per a generar dues noves zones d’estada equipades i accessibles amb relació visual cap a la riera i accés a la cota inferior. Els dos miradors tindran elements de senyalística que informaran dels valors del paisatge de la riera.
  • Zona 4. Accés al carrer d’Igualada. Millora de les condicions d’accés a la llera de la riera amb l’arranjament de baixada mitjançant un graonat de travesses.
  • Zona 5. Àrea d’esbarjo de gossos. Reconfiguració de l’àrea d’esbarjo actual amb nous límit que coincidirà amb la prolongació del carrer Sabadell. 

Paraules clau:

Notícies relacionades