Back to top

Conèixer les alternatives amb les que podem reduir els residus

A través del taller Plàstix Natura de l'associació CEN, els joves poden coneixer quins són els tipus d'envasos menys sostenibles i què podem fer reduir les deixalles que generem.

Sabien que el 55% dels plàstics acaben en abocadors? o que alguns envasos d'un sol ús no es poden reciclar? Saber com reciclar és important però també ho és saber com reduir la quanititat de residus que generem en el nostre dia a dia. A través del taller Plastix Natura de l'associació CEN, els alumnes d'ESO del Camp de Tarragona conèixen l'impacte mediambiental del plàtic i els envasos que generem.

D'aquesta manera els joves reflexionen sobre les conseqüències de fer ús o consumir segons quins tipus de productes i l'impacte que pot tenir al medi ambient.

alumnes al taller Plastix Natura de l'associació CEN

En en taller també es plantegen diferents alternatives per tal de reduir els envasos que utilitzem en el nostre dia a dia. Utilitzar envasos reutilitzables, comprar productes a granel o articles sense envàs són alguns dels hàbits que podem cambiar per ser més respectuosos amb el medi ambient.


optiques visio

Paraules clau:

Notícies relacionades