Back to top

La nova depuradora de Botarell augmenta en un 61% la seva capacitat

La planta tindrà una capacitat per tractar un cabal de 326 m3/dia, equivalent a una població de 2.000 habitants, davant dels 200 m3/dia actuals

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està duent a terme les obres de la nova depuradora del Botarell, a la comarca del Baix Camp. Els treballs, efectuats per la  Constructora de Calaf SAU, tenen un pressupost de 2,7 milions d’euros i es preveu que estiguin finalitzats durant el primer trimestre de 2021.

La nova depuradora, de tipus compacte amb tractament de fangs activats d’aireació prolongada i reducció de nutrients, incrementarà en un 61% la capacitat de depuració de les aigües residuals del municipi. La planta que s’està construint tractarà un cabal de 326 m3/dia (població equivalent de 2.000 habitants) i substituirà l’actual depuradora, que saneja les aigües residuals del municipi, amb capacitat per tractar 200 m3/dia (població equivalent de 800 habitants).

Per tant, la planta garantirà les necessitats de sanejament actuals i futures, tenint en compte que el municipi ha doblat la seva població en els darrers 20 anys. A més d’ampliar la capacitat de tractament, la nova instal·lació garantirà una correcta eliminació del nitrogen.

b

La depuradora estarà ubicada a prop de la depuradora que està actualment en funcionament, però una mica més allunyada del nucli de població. Es retornaran les aigües degudament tractades al barranc de l’Empedrat, garantint una millora de la qualitat ambiental d’aquest curs fluvial.

Paraules clau:

Notícies relacionades