Back to top

L'Ajuntament diu prou i amenaça Fomento

El consistori ha enviat tres requeriment a l'empresa concessionària del servei de recollida de les escombraries i la neteja de la ciutat. Si no es compleix amb el contracte s'aplicaran sancions.
Mariluz Caballero

El conflicte de la brossa a Reus continua agafant força. Després que els treballadors hagin començat a fer mobilitzacions per controlar que els vehicles que surten de les cotxeres estiguin en condicions, ara és l'Ajuntament qui mou fitxa. 

Segons ha explicat aquest dimarts a la tarda la regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Reus, Mariluz Caballero, el govern ha enviat tres requeriments a Fomento de Construcciones y Contratas. El primer es va enviar dijous passat, demanant a l'empresa que en un termini de 24 hores reposés dos vehicles avariats. Aquest requeriment no es va complir. 

El segon aquest mateix dimarts, reclamant que es presentin els certificats de les ITV de tots els vehicles del servei i la documentació on constin els motius pels quals els camions no han realitzat el servei. 

El tercer, també enviat aquest dimarts, reclamant que s'adquireixin 18 vehicles per a la prestació de la recollida de la brossa. 

Sancions sobre la taula

Si l'empresa no compleix amb els requeriments existeix l'advertiment per part de l'Ajuntament que "l'incompliment de les obligacions contractuals pot donar lloc a l'aplicació del règim sancionador previst al plec de clàusules que va regir la licitació". 

Paraules clau:

Notícies relacionades