Back to top

A licitació tres nous trams de carril bici a Reus

El projecte dels tres nous trams de carril bici a Reus té un pressupost de prop de 900.000 euros

L’Ajuntament de Reus ha publicat aquest dilluns 4 de juliol, al perfil del contractant, la licitació dels contractes d’obres de tres nous trams de la xarxa de carrils bici: el carril per a bicicletes al carrer Astorga, entre l’avinguda de Sant Bernat Calbó i el barri de Montserrat; la construcció d’un carril bicicleta a l’avinguda de Bellissens, entre l’Hospital Sant Joan i l’Escola d’Horticultura; i el tram de carril bicicleta a l’avinguda Bellissens, entre l’Escola d’Horticultura i la carretera T-11.

Carrer d’Astorga

El projecte preveu la construcció de nous carrils bici segregats en calçada al carrer Astorga, entre l’avinguda de Sant Bernat Calbó i el carrer Flix; i al carrer Flix, entre el carrer d’Astorga i l’avinguda de Salou. Els nous carrils bici projectats corresponen a la solució de carril bici segregat en calçada. Al tram corresponent al carrer Astorga, s’insereix un carril per sentit a banda i banda de l’actual plataforma del vial. Pel que fa al tram corresponent al carrer de Flix, també s’insereix un carril per sentit a cada banda de l’actual plataforma del vial, però en aquest cas s’elimina el zebrejat separad or actual, i a la banda nord es manté l’aparcament en línia actual i a la banda sud es manté l’aparcament en bateria. 

El projecte fixa un pressupost de licitació de 551.153,83 euros i un termini d’execució de les obres de quatre mesos.

Avinguda de Bellissens Hospital-Horticultura

El projecte preveu nous carrils bicicleta segregats en calçada en quatre trams de l’avinguda de Bellissens segons la seva configuració:

  • Projecte de continuïtat dels dos carrils bici ja existents a banda i banda de l’avinguda Bellissens mitjançant la inserció d’un nou pas de bicicletes transversal a la calçada paral·lel al pas de vianants semaforitzat existent abans de la rotonda amb l’avinguda Universitat.
  • Tram amb carrils bici existents de l’Avinguda de Bellissens entre la rotonda anterior i l’Hospital Sant Joan. En aquest tram es mantenen els carrils bici bidireccionals existents a banda i banda de l’avinguda Bellissens.
  • S’insereix un carril per sentit a banda i banda de l’actual plataforma que forma l’avinguda de Bellissens i el carril de servei lateral al carrer de l’Uruguai.
  • Avinguda de Bellissens entre la rotonda amb el carrer de l’Argentina i l’Escola d’Horticultura: S’insereix un carril per sentit a banda i banda de l’actual plataforma de l’avinguda de Bellissens.

El projecte fixa un termini d’execució de les obres de 3 mesos i un pressupost de 197.464,92 euros

Avinguda de Bellissens Horticultura-T-11

El projecte inclou la implementació dels nous carrils bicicleta segregats en calçada al tram que resta de l’avinguda Bellissens fins a la rotonda de la carretera T-11. Els nous carrils bici projectats corresponen a la solució de carril bici segregat en calçada.

S’insereix un carril unidireccional per sentit a banda i banda de l’actual plataforma de l’avinguda de Bellissens. A la major part del tram l'actual plataforma és prou ampla per inserir la nova secció projectada i no es necessita ampliació de plataforma. Únicament al final del projecte, arribant a la rotonda amb la T-11, la inserció de la nova secció projectada obliga a una petita ampliació del carril de sortida existent.

El projecte fixa un termini d’execució de les obres d’1 mes i un pressupost de 128.751,11 euros

Paraules clau:

Notícies relacionades