Back to top

En marxa el sistema d'enviament d'alertes d'emergència als telèfons mòbils

El 12 d'abril es durà a terme un simulacre que afectarà la demarcació de Tarragona per posar a prova aquest nou sistema

Aquest mes de febrer entra en funcionament el nou sistema d'alertes a telèfons mòbils intel·ligents. Amb aquest canvi, a partir d'ara serà Protecció Civil qui gestioni aquests avisos a la població en emergències greus que requereixi donar instruccions a la població, a tot el territori català.

Es tracta d’una eina tecnològica basada en el sistema de cell broadcast que envia missatges als telèfons intel·ligents que tenen cobertura de les antenes de telefonia de la zona que les autoritats defineixen per fer-hi arribar un missatge amb instruccions concretes davant una emergència manifesta, greu i en curs.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha matisat que “aquest instrument no s’utilitzarà per informar ni per donar avisos de servei, només s’activarà en cas d’emergències, quan hi ha alertes que comporten l'activació dels ciutadans”.

Simulacre per provar el nou sistema

D'altra banda, el passat mes de gener també es va avançar que es realitzaran quatre simulacres en diferents zones de Catalunya per posar a prova aquest nou sistema d'alertes. En el cas del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Alt Penedès el simulacre es durà a terme el 12 d'abril. 

El sistema, que és de gran utilitat en emergències greus, ja que permeten avisar a molta població en un període curt de temps, va posar-se a prova per primer cop a Catalunya en el simulacre de confinament per accident químic del 2 de novembre a la zona de Tarragona.

Campanya de difusió

El conseller també ha explicat que “en les setmanes vinents s’iniciarà una campanya de difusió a la població que explicarà com funcionarà aquest sistema d’alertes perquè la ciutadania en tingui coneixement”. Es farà aquesta difusió en diferents formats (espai web, document de preguntes freqüents, material audiovisual i informacions per a xarxes socials i mitjans de comunicació...), a més d'una campanya publicitària de difusió.

Els missatges contindran el missatge “Alerta de Protecció Civil” i un text en què s’identificarà el tipus d’emergència, la zona concreta d’afectació i les recomanacions a la població, així com l’òrgan que emet d’alerta (Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya – CECAT). Les alertes es generaran en els dos idiomes oficials i, si escau, en anglès.

Paraules clau:

Notícies relacionades