Back to top

Reus aprova un Pla de Polítiques Antifrau

És un requisit imprescindible perquè l'Ajuntament pugui accedir als Fons Next Generation

El Ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest dimecres, 22 de desembre el Pla de Mesures Antifrau, requisit imprescindible perquè l'Ajuntament pugui accedir als Fons Next Generation. El pla ha de permetre garantir i declarar que  els fons s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció , detecció i correcció de el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

El pla té com a objectiu establir els principis i les normes en matèria antifrau, anticorrupció i per evitar els conflictes d'interessos en relació amb els fons provinents de l'Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR). Per a això, promou una cultura que exerceixi un efecte dissuasori per a qualsevol tipus d'activitat fraudulenta, fent possible la seva prevenció i detecció, i desenvolupant procediments que facilitin la investigació del frau i dels delictes relacionats, que permetin garantir que aquestes casos s'aborden de forma adequada i en el moment precís.

El pla s'estructura al voltant dels quatre elements clau de l'anomenat cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució i serà d'aplicació a tots els òrgans i a tot el personal que intervinguin en la gestió de fons provinents de l'MRR.

El Pla de mesures antifrau conté la següent estructura i contingut: Preàmbul; Definició dels objectius i àmbit d’aplicació; Definicions relatives als conceptes contemplats al Pla antifrau; Previsió de constitució d’una Comissió Antifrau; Avaluació dels riscos, seguint la metodologia fixada per l’Oficina antifrau de Catalunya.

Mesures del pla:

  • Mesures de prevenció: Declaració política; Aprovació d’un codi de conducta; Obligatorietat per a cada expedient de complimentar un full de declaració d’absència de conflicte d’interessos (afectarà als membres de la Mesa de contractació, als òrgans de contractació – Ple, Junta de Govern Local, regidors – i els funcionaris o personal laboral que participen en els procediments; Pla de formació per a tota l’organització
  • Mesures de detecció: Verificació de les declaracions d’absència de conflicte d’interessos amb altres fons (Informació de tercers, informació registre mercantil, Base Nacional de Dades de subvencions, expedients dels empleats públics...); Indicadors d’avis (Banderes vermelles segons terminologia UE): p.e. en la redacció dels Plecs de contractació: queixes de licitadors, citar marques i no genèrics, Plecs massa restrictius de la competència etc; Creació d’una bústia anònima de denuncies a la pàgina web de l’Ajuntament
  • Mesures correctores i persecució: Suspensió dels procediments de contractació en cas de sospites de frau (evidència de banderes vermelles, falsedat en declaració absència conflicte d’interessos...); Denunciar, si fos el cas, els fets punibles a les autoritats públiques competents; Iniciar una informació reservada per depurar responsabilitats o incoar un expedient disciplinari; Denunciar els fets davant la fiscalia i els tribunals competents, en els casos oportuns

El Pla antifrau conté també 5 annexes: Test d’autoavaluació de risc; Model de Declaració d'absència de conflicte d'interessos; Declaració institucional sobre lluita contra el frau; Codi de conducta dels empleats públics; i Banderes vermelles a la lluita contra el frau.

Paraules clau:

Notícies relacionades