Back to top

Adjudiquen el projecte executiu per a la reurbanització de l’Eix Central de Reus

El pla d’inversions 2022 ja reserva una partida de 668.000 euros per a l’execució de les obres.

L’Ajuntament de Reus ha adjudicat a Batlle i Roig Arquitectura SLP el contracte per a la redacció del projecte executiu i la direcció d’obra de la reurbanització del carrer Ample, la plaça del Víctor i la plaça del pintor Fortuny. El contracte, adjudicat amb un pressupost de 114.779,80 euros, s'ha licitat com un projecte, però dividit en 3 àmbits per facilitar que l’execució de les obres es pugui fer en 3 temps, de manera independent: En 2 mesos a comptar des de la data de formalització del contracte, l’adjudicatari haurà de presentar el projecte de l’àmbit de la plaça del Víctor; i en 10 mesos, els projectes dels altres dos àmbits: la plaça del Pintor Fortuny, i el carrer Ample.

El contracte també inclou de manera integrada la direcció d’obres per garantir així la coherència i la qualitat de tot el conjunt.

Tan bon punt disposi del projecte executiu, l’Ajuntament té previst traurem a licitació el contracta d’execució de les obres de l’àmbit de la plaça del Víctor, amb la previsió de poder iniciar la reurbanització el setembre de 2022. El pla d’inversions 2022 ja reserva una partida de 668.000 euros per a l’execució de les obres.

Els projectes executius que ara s’han adjudicat s’hauran de basar en l’avantprojecte de la reurbanització, que en el seu dia també va ser adjudicat i redactat per Batlle i Roig, Arquitectura; i haurà de tenir en compte el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic Historicoartístic i Natural de la ciutat de Reus per posar en valor els elements catalogats, i altres elements d'interès.

En el seu conjunt, els projectes han de resoldre els aspectes següents:

 • La pacificació de la mobilitat.
 • Donar prioritat de pas als vianants
 • La creació d’espais de passeig, d’estada, de relació i descans.
 • Construir un eix cívic que doni continuïtat a l’eix central de la ciutat.
 • Millorar la connectivitat entre l'estació de tren i el centre.
 • I integrar el verd com a infraestructura ecològica bàsica.

I, entre altres, els projectes incorporaran:

 • Mesures per garantir l’accessibilitat universal.
 • Criteris de sostenibilitat per reduir el consum energètic.
 • Millores en la seguretat.
 • Cobertura de wifi públic.
 • I sensors de qualitat de l’aire.

Per cada un dels tres àmbits d’actuació, els projectes executius s’han de fixar els objectius següents:

Carrer Aample Render

Plaça del Víctor i entorn:

 • Canvi en la mobilitat del context per reduir el trànsit de la plaça, contribuint a la pacificació del carrer Ample.
 • Element connector des de la plaça del Víctor amb el Centre Cívic Gregal.
 • Prioritzar l’accés i mobilitat per als vianants.
 • Creació de plataformes úniques.
 • Increment de la vegetació.
 • Integració de l’arbrat existent i vegetació a nivell de terra.
 • Creació de punts de descans i lleure.
 • Disposició de paviments podotàctils inclusius.


Plaça del Pintor Fortuny i entorn:

 • Canvi en la mobilitat del context per reduir el trànsit de la plaça.
 • Continuïtat de l’eix nord-sud, des del passeig Mata fins la plaça del Mercadal i carrer Major.
 • Millora de la relació amb la plaça de la Llibertat.
 • Creació de plataformes úniques.
 • Increment de la vegetació.
 • Integració de l’arbrat existent i vegetació a nivell de terra.
 • Creació de punts de descans i lleure.
 • Disposició de paviments podotàctils inclusius.


Carrer Ample:

 • La pacificació del carrer Ample, donant continuïtat a l'eix cívic del carrer de Llovera.
 • Canvi en la mobilitat del context per reduir el trànsit del carrer. Repensar el paper de la mobilitat vehicular.
 • Inversió de la prioritat vianant-cotxe mitjançant plataforma única.
 • Reducció de l'estacionament en superfície.
 • Increment de la vegetació.
 • Integració de l’arbrat existent i vegetació a nivell de terra.
 • Creació de punts de descans i lleure.
 • Disposició de paviments podotàctils inclusius.

Paraules clau:

Notícies relacionades