Back to top

"Aigua per al futur", una nova iniciativa per reduir el consum d’aigua

S’oferiran uns 2.000 mecanismes estalviadors, consells d’estalvi i se cedirà una exposició itinerant sobre els usos i els abusos de l’aigua per als municipis de l’àmbit de gestió de Comaigua

Comaigua, companyia referent en la gestió del cicle de l’aigua i de serveis mediambientals del Baix Camp en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp i els ajuntaments de l’àmbit de gestió de Comaigua, impulsen una nova iniciativa per promoure l’estalvi i el consum responsable d’aigua en 12 municipis del Baix Camp.

Les accions d’aquesta iniciativa “Aigua per al futur”, que s’emmarca dins de la campanya de conscienciació ciutadana “No et quedis sec. Tanca l’aixeta”, se centren en l’oferiment de 2.000 mecanismes airejadors per a les aixetes de les llars, la divulgació de consells d’estalvi en diferents mitjans de comunicació i la cessió d’una exposició itinerant amb el nom “Operació Aigua”.

Reduir fins a un 50% el consum d’aigua 

Comaigua aporta els mecanismes airejadors que es poden adquirir a qualsevol de les seves oficines i als ajuntaments del seu àmbit de gestió amb un copagament simbòlic d’un euro, que s’inserirà a la propera factura de l’aigua. Únicament es requerirà donar-se d’alta a la factura digital (si escau), el nom, l’adreça i un telèfon de contacte. Aquests aparells, que es col·loquen a les aixetes de la cuina i al bany, poden reduir fins a un 50% el consum d’aigua. Aquest oferiment és vigent fins a esgotar existències i es poden veure més condicions a la pàgina web de Comaigua.

La iniciativa també aborda els motius pels quals cal estalviar aigua amb una divulgació més conceptual sobre la situació actual de la sequera, les accions que duu a terme Comaigua per a reduir-ne l’impacte i la conscienciació al ciutadà informant sobre els petits gestos amb els quals pot contribuir. A més a més, també, es donen pautes per entendre les factures de l’aigua, informant de les possibles reduccions del cànon existents (tarifa social, ampliació dels trams, etc).

Exposició itinerant

Finalment, els municipis de l’àmbit de gestió de Comaigua, disposen de l’exposició itinerant “Operació Aigua”, que està dissenyada per explicar de manera molt visual i entenedora, els usos i abusos que fem de l'aigua. La mostra s’emmarca dins del context actual de situació per sequera apostant per la conscienciació i la sensibilització ciutadana en un moment de transformació davant l’emergència climàtica i social. Aquesta exposició està dirigida al públic general, posant un èmfasi especial en el públic familiar i escolar.

Sobre Comaigua

En els seus més de 16 anys d’història, Comaigua s'ha convertit en el motor clau del procés de transformació, amb un model de col·laboració publico-privada, cap a una gestió econòmica i social més sostenible i on destaca per ser una mostra única de gestió mancomunant serveis. Els seus serveis van més enllà de l'excel·lència operativa, ja que aporten valor social i estan dirigits cap al desenvolupament sostenible per contribuir a assolir l'Agenda 2030 mitjançant la consecució dels ODS. Comaigua és un exemple d'organització responsable, innovadora i solidària, compromesa amb les persones i amb el desenvolupament sostenible.

Paraules clau:

Notícies relacionades