Back to top

Aigües de Reus dobla el seu fons de solidaritat per al 2021

L’increment del fons de solidaritat, el més elevat de la història, es produeix cinc mesos després que el consell d’administració dotés inicialment amb 100.000 euros aquesta partida.

El consell d’administració de Reus Serveis Municipals va aprovar el passar dilluns 29 de març l’ampliació del fons de solidaritat d’Aigües de Reus que permet la concessió d’ajuts i bonificacions a les famílies que tenen problemes a l’hora de fer front a la factura de l’aigua. La partida econòmica passa dels 100.000 euros (previstos inicialment per a tot el 2021) als 200.000, en haver-se incrementat un 67,6% la sol·licitud d’ajuts davant de Serveis Socials els darrers cinc mesos respecte a les peticions rebudes el 2019.

L’increment del fons de solidaritat d’Aigües de Reus, el més elevat de la història, es produeix cinc mesos després que el consell d’administració dotés inicialment amb 100.000 euros aquesta partida, de la mateixa manera que ho havia vingut fent des de l’any 2013.

No obstant això, les sol·licituds davant Serveis Socials s’han disparat substancialment els darrers cinc mesos i la concessió d’ajuts socials d’aquest primer trimestre de l’any ja ha evidenciat que, aquest 2021, els 100.000 euros consignats no seran suficients per cobrir la demanda.

També s’incrementa l’import bonificat per família

Fins al 25 de març, Aigües de Reus ja ha bonificat 66.090,77 euros, dels quals 32.056,45 corresponen a sol·licituds rebudes entre el 10 novembre i el 31 desembre 2020, mentre que la resta (34.034,32 euros) tenen a veure amb peticions formulades entre l’1 de gener i el 25 de març.

Com és habitual, la concessió d’aquests ajuts i bonificacions solidàries sempre es du a terme en coordinació amb Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus. De fet, la percepció dels ajuts requereix, en tots els casos, de la valoració i aprovació prèvia per part dels Serveis Socials municipals.

Paral·lelament, també s’incrementa substancialment l’import bonificat per família. Així doncs, per exemple, la quantitat bonificada per família el 2019 va ser de 183,90 euros, mentre que els darrers cinc mesos ha estat de 253,60 euros de mitjana per familia.

Paraules clau:

Notícies relacionades