Back to top

Aigües de Reus va concedir més de 2.523 ajuts socials l'any passat

En total, va concedir 2.523 ajuts socials a famílies de Reus al llarg de 2020, dels quals 418 corresponen a clients que gaudeixen de la “tarifa social”, mentre que 1.113 són bonificacions en qualitat de família nombrosa

Aigües de Reus va concedir 2.523 ajuts socials a famílies de Reus al llarg de 2020, dels quals 418 corresponen a clients que gaudeixen de la "tarifa social", mentre que 1.113 són bonificacions en qualitat de família nombrosa.

Els 2.523 ajuts representen la xifra més elevada d'ajuts socials des que, el 2013, Aigües de Reus va activar un seguit d'ajuts solidaris, dissenyats específicament per a tots aquells que tenen problemes puntuals a l'hora de fer front al pagament del servei.

La xifra més elevada d'ajuts socials

Els ajuts responen a diverses necessitats i estan dirigits a aquelles unitats familiars considerades "vulnerables" i que es troben en risc de pobresa energètica. A més, els 2.523 ajuts comptabilitzats aquest any també inclouen la rebaixa que s'aplica a la factura en el cas de les famílies nombroses, en gaudir d'ampliacions en els blocs de consum.

Al llarg de 2020 les bonificacions, en qualitat d'ajuts contra la pobresa energètica, es van elevar a un total de 101.509 euros, una xifra que és un 21,8% superior a la quantitat abonada en tot el 2019 i anys anteriors.

Paraules clau:

Notícies relacionades