Back to top

El canvi en les plusvàlues no tindrà efecte a Reus el 2022

Després de la modificació per part del Tribunal Constitucional de l’impost de les plusvàlues, el consistori havia de deixar d’ingressar 1,4 milions d’euros el pròxim any. Ara, i a causa d’un augment en la cessió de tributs per part de l’Estat, la ciutat rebrà casualment la mateixa xifra: 1 milió 400 mil euros.

Novetats en els efectes de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'impost de les plusvàlues a l'Ajuntament de Reus. Un mètode recaptatori pel qual el consistori reusenc, després que quedés sense efecte, preveia ingressar 3,8 milions d'euros menys l'any 2022 i que finalment, amb la nova modificació havia de suposar una reducció dels comptes d'1 milió 400 mil euros.

El govern municipal però, ha anunciat aquest dimarts que, casualment, -perquè aquesta coincidència no es dona en altres ajuntaments- Reus rebrà 1,4 milions d'euros més per part de l'Estat un cop l'administració central ha repartit els sobrants fruit de l'augment de recaptació.

Perdre un 36% anual

Tot i això, la regidora d'Hisenda ha insistit que el govern preveu perdre un 36% d'aquest impost cada any amb els canvis introduïts per part de l'Estat. El que suposaria, precisament, 1,4 milions d'euros menys de mitjana cada any pel consistori reusenc, que espera algun tipus de compensació per part de l'executiu central.

Cap efecte, doncs, sobre els comptes de 2022, tot i que el govern de Pellicer farà una autoesmena als seus pressupostos per actualitzar d'on provenen aquestes partides de diners.

Nous coeficients aprovats per l’Estat

El contribuent podrà calcular la quota de l’impost a partir dels increments que resulten d'aplicar els nous coeficients, els quals es relacionen amb els anys transcorreguts entre la compra i la venda de l’immoble.

En els casos d’immobles venuts fins a 4 anys després de la compra, el percentatge de càlcul augmenta, i l’Ajuntament incrementa ingressos. Però en els casos d’immobles venuts a partir dels 5 anys de la compra en endavant (que són la gran majoria), el percentatge de càlcul disminueix; i l’Ajuntament redueix ingressos.

Exemples d’un immoble amb un valor cadastral de 20.000 euros (import mitjà a Reus)

  • El mateix immoble, venut un any després de la compra: amb els coeficients del sistema antic, la quota de l’impost seria de 222 euros; i amb els nous coeficients, seria de 780. És a dir: 558 euros més, un augment del 251,35%.
  • El mateix immoble, venut 10 anys després de la compra: amb el nou sistema de càlcul passa d’un import de 2.100 euros a 480 euros. És a dir: 1.620 euros menys, el que representa un 77,14% menys d'ingressos per a l'Ajuntament.
  • Si l'immoble es ven 15 anys després de la compra, la plusvàlua passa de 2.880 a 720 euros. 2.160 euros menys; una baixada d'ingressos per l'Ajuntament del 75%.
  • Si el mateix immoble  es ven 20 anys després d’haver-lo comprat, l’impost passa de 3.600 a 2.700 euros. És a dir, 900 euros menys; una reducció del 25%.

Paraules clau:

Notícies relacionades