Back to top

Comaigua incorpora a la seva gestió l'EDAR de Prades

L'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Prades, amb tractament biològic convencional, dóna servei a una població de 589 habitants i depura uns 296.400 m³ anuals

Comaigua, companyia gestora del cicle integral de l'aigua al Baix Camp, gestiona des del passat dilluns, l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) del municipi de Prades. L'ajuntament d'aquesta localitat, va delegar recentment la competència d'aquesta EDAR al Consell Comarcal del Baix Camp.

Amb la nova incorporació de la Depuradora de Prades, Comaigua, ja gestiona un total de catorze Estacions d'Aigües Residuals al Baix Camp per encàrrec del Consell Comarcal del Baix Camp.

El procés de Depuració de la instal·lació

Aquest consta d'un tractament secundari basat en fangs activats d'aireació perllongada i amb capacitat d'eliminar nitrogen i fòsfor. En general, l'EDAR presenta la necessitat d'executar millores tècniques com ara la desviació de les aigües blanques (aigua neta que entra a la depuradora com l'aigua de pluja pel clavegueram, filtracions i freàtic) per adequar-se a les necessitats de sanejament actuals i futures.

Aquestes i d'altres millores necessàries que es detectin, seran sol·licitades per a la seva execució. 

 

Paraules clau:

Notícies relacionades