Back to top

Educació vol tancar dues línies d'infantil a les escoles La Vitxeta i Sant Bernat Calbó

La notícia s'ha rebut amb indignació, especialment a la comunitat educativa de La Vitxeta: allà asseguren que de les dues línies actuals de 20 alumnes, 18 places ja estan cobertes per l'any vinent i hi ha una vintena de famílies més que ja s'han interessat en el centre per inscriure els seus fills.

La comunitat educativa de l'Escola La Vitxeta de Reus denuncia que el Departament d'Educació de la Generalitat vol tancar una de les dues línies d'I3 amb les que compta actualment el centre el curs vinent. A més, Educació també vol tancar-ne una altra a l'Escola Sant Bernat Calbó.

El Departament va comunicar la decisió a la direcció de l'escola La Vitxeta sense previ avís i a través d'un correu electrònic el passat divendres i la resposta no s'ha fet esperar. Com ja va passar fa 8 anys, quan també van intentar tancar una línia a l'escola, els mares i pares han començat a mobilitzar-se.

Ja hi ha places cobertes per l'any vinent

Allà asseguren que de les dues línies actuals de 20 alumnes, 18 places ja estan cobertes per l'any vinent entre germans d'alumnes actuals del centre i places amb necessitats educatives especials i, a més, hi ha una vintena de famílies més que ja s'han interessat en el centre per inscriure els seus fills. Des de l'associació de mares i pares asseguren que la demanda està coberta i demanen el compromís dels Serveis Territorials per aturar el tancament.

Es tracta d'una situació que ja va plantejar-se, com dèiem, fa 8 anys. En aquell moment, pares i mares i el col·lectiu de professors van unir-se per lluitar contra el tancament. Un tancament que van evitar amb recollida de signatures i cerca de famílies que cobrissin les places ofertes i que va unir molt a la comunitat de l'escola.

La notícia del tancament també afecta les famílies que volien inscriure el curs vinent als seus fills a l'escola La Vitxeta i que, malgrat tenir aquest centre com a primera opció per viure a la zona d'influència de l'escola, ara veuen com podrien quedar-se sense plaça.

Recollida de signatures

L'AMiPA ja ha anunciat que aquest diumenge, coincidint amb la celebració del Cros de l'escola, iniciarà una recollida de signatures per evitar el tancament, a més de demanar una reunió amb els responsables territorials d'Educació per abordar la qüestió.

Paraules clau:

Notícies relacionades