Back to top

Entra en funcionament el Mas Totosaus de Reus

Es tracta d'un equipament municipal que acull els serveis universals adreçats a les famílies amb infants en situació de vulnerabilitat

Coincidint amb el Dia Mundial de la Infància, aquest 20 de novembre, l’Ajuntament de Reus ha posat en funcionament l'equipament municipal Mas Totosaus, que acull la direcció de dos serveis universals adreçats especialment a les famílies amb infants en situació de vulnerabilitat: el Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) i el Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS).

Des de l'any 2017 ja existeix el SOAF a Mas Pintat, que presta atenció directa a les famílies de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. El SOAF a Mas Totosus està previst que també atengui directament les famílies més endavant.

El SOAF a Reus

El SOAF és un servei gratuït d’atenció i assessorament integral a les famílies. Pretén millorar i reforçar les seves capacitats i habilitats educatives, relacionals i socialitzadores, per tal de facilitar i millorar el benestar individual i familiar. Es tracta d’un espai on parlar amb calma i confiança de les relacions familiars, amb acompanyament de professionals, que ajuden les famílies a trobar orientació i respostes a les incerteses de la criança.

Els dos SOAF de Reus treballen directament amb les famílies de la ciutat mitjanant els espais educatius familiars, la consultoria individual, tallers, xerrades a centres educatius i altres propostes.

Es treballa tant amb sessions individuals d'orientació i assessorament com amb sessions grupals de parentabilitat positiva i en estreta col·laboració amb la resta d’agents que intervenen en la unitat familiar.

Mas Totosaus

El SIS a Reus

El SIS és un recurs amb diferents equips de prevenció que donen resposta a les necessitats d’intervenció socioeducativa en els casos de risc de desprotecció, amb caràcter diürn i no residencial, i que permeten actuar preventivament i evitar la separació de l’infant o adolescent de la seva família i del seu entorn habitual, a fi de treballar les seves necessitats en l’entorn comunitari.

Estan repartits per tota la ciutat i actualment atenen al voltant de 400 infants i joves mitjançant 4 subserveis:

  • Servei de suport a les famílies amb infants de 0-3 anys en situació de risc social.
  • Servei d’atenció diürna.
  • Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc social.
  • Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc social.

El SIS atén infants de 0 a 16 anys, que hi accedeixen a demanda dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament. Aquesta derivació es fa sota un pla de treball familiar i projecte educatiu individualitzat de l'infant, que marca els objectius de treball, les pautes de seguiment i els períodes d'atenció. A Mas Totosaus no hi haurà atenció directa, només es portarà a terme la coordinació del SIS.

Funcionen com a espai d’acollida física i afectiva, on es desenvolupen, sota criteri educatiu, activitats de la vida quotidiana fora de l'horari escolar en els períodes lectiu i no lectius: berenar, preparar tasques escolars, jugar...

Paraules clau:

Notícies relacionades