Back to top

El Govern Espanyol dona llum verda a la MAT

El Ministeri de Transició Energètica ha emès una nova resolució favorable per aquest projecte que ja aglutina nombrosos detractors al territori. La construcció de la MAT, però encara està pendent del vistiplau de la Generalitat de Catalunya.

Nou pas endavant per a la creació de la Línia de Molta Alta Tensió que hauria de portar energia renovable des d'Aragó fins a Catalunya. Després que el passat mes de maig s'aprovés la Declaració d'Impacte Mediambiental per part del Ministeri de Transició Energètica, ara s'ha publicat al BOE la resolució favorablede l'Autorització Administrativa Prèvia de projecte, un dels altres permisos que l'empresa Forestalia necessita per a la construcció.

Ara bé, aquesta nova resolució no significa que la MAT es construeixi finalment. És la Generalitat de Catalunya qui ha de donar llum verda al projecte de manera vinculant. De moment, els darrers informes tècnics ja presentats per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural són desfavorables al projecte i entre els detractors del projecte es creu que encara hi ha esperança per poder aturar-lo.

Ara s'obre el període d'un mes per poder presentar un Recurs d'Alçada en contra d'aquesta resolució, un termini en ple estiu i relacionat amb època de vacances. Des del GEPEC i altres entitats ecologistes com La Vall Sostenible, creuen que tot plegat podria ser una estratègia perquè aquests tràmits passin més desapercebuts. De fet, la fase d'informació pública d'aquest projecte també es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat a finals de juliol d'ara fa 2 anys.

Paraules clau:

Notícies relacionades