Back to top

La natalitat es redueix a gairebé la meitat en 15 anys a Reus

El tancament d'una línia d'infantil a l'Escola la Vitxeta ha tornat a posar sobre la taula la situació demogràfica de la ciutat.

Fa anys que la tendència de naixements va a la baixa, i és una tònica que se segueix no només a Catalunya, sinó també a l'Estat i a molts països de l'Europa Occidental. La ciutat de Reus, evidentment, no queda fora d'aquesta dinàmica. Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 2021 i 2022, que són les últimes xifres de les quals es tenen constància, la natalitat ha caigut a mínims històrics, situant-se al voltant dels 830 naixements.

De fet, si ens centrem en els últims 15 anys, el descens és més que evident. Mentre que el 2008 van néixer 1500 infants, el 2013 aquestes xifres es van reduir una tercera part. El 2018, aquesta tendència va continuar a la baixa fins a situar-nos on som ara. Respecte fa 15 anys, la natalitat a la ciutat s'ha vist reduïda en fins a un 44,86%, gairebé la meitat.

Segons els experts, aquesta baixada de natalitat té molt a veure amb l'estructura per edats, és a dir, segons la població jove-adulta en edat de tenir fills que hi hagi, la tendència és més o menys elevada. El problema amb el qual ens trobem actualment, és que aquesta franja ara correspon a generacions nascudes després del baby-boom, quan la natalitat va tornar a anar en retrocés.

Això se suma a situacions econòmiques no gaire favorables com són la dificultat a l'accés a l'habitatge o tenir bones condicions que ajudin a voler tenir un nombre elevat de fills. A hores d'ara, el nombre de fills per dona ronda l'1,2. Per tant, si es mantingués aquest patró cíclic, en la pròxima dècada, la natalitat hauria de tornar a anar a l'alça.

Paraules clau:

Notícies relacionades