Back to top

L'Ajuntament de Reus aprova el Pla d'Acció Municipal 2023-2027

El document recull unes 400 accions i s’estructura en els mateixos tres eixos que l’Acord de Govern: Escolta activa: les persones al centre; Ciència, innovació i creixement econòmic; i Ciutat verda i sostenible

El ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 15 de desembre el Pla d’Acció Municipal 2023-2027, el document estratègic que defineix l’acció del govern pel mandat a partir de les aportacions del cos polític i tècnic de l’Ajuntament de Reus i el seus ens dependents, així com de la ciutadania a partir del procés participatiu obert.

El document recull unes 400 accions i s’estructura en els mateixos tres eixos que l’Acord de Govern:

El PAM 2023-2027

1. Escolta activa: les persones al centre

Posar les persones al centre de les decisions polítiques significa obrir espais permanents de participació que consolidin l’escolta activa i la reflexió informada sobre tot allò que ens afecta. Significa també atendre la diversitat i la complexitat de la realitat ciutadana, on les necessitats i les expectatives de les persones són múltiples i canviants al llarg dels cicles de vida: el dret a la salut, l’habitatge o l’educació, l’acompanyament en processos de canvi professional, d’emancipació juvenil o de criança, sense oblidar el suport en moments de crisi o vulnerabilitat. 

Els àmbits definits en aquest eix són:

 • Infants, joves i persones grans
 • Ciutat educadora
 • Els drets socials de les persones
 • Accés a l’habitatge
 • Activitat cultural i patrimoni
 • Igualtat i diversitat
 • Viure amb salut
 • Foment de l’esport
 • Vida a la comunitat
 • Ciutat segura
 • Administració amigable
 • Qualitat dels serveis públics
 • Transparència, participació i ètica pública

2. Ciència, innovació i creixement econòmic

Posicionar la ciutat en un context econòmic canviant, marcat per la internacionalització dels mercats, l’evolució dels hàbits de consum i els canvis tecnològics, passa per potenciar i dinamitzar l’activitat dels sectors econòmics estratègics i obrir nous espais d’oportunitat que permetin consolidar projectes empresarials i ocupació de qualitat. 

Els àmbits definits en aquest eix són:

 • Sectors estratègics i comerç de proximitat
 • Emprenedoria, empresa i ocupació
 • Coneixement i Innovació
 • Projecte de la ciutat al món

3. Ciutat verda i sostenible

L’impacte de la crisi climàtica és ja evident a les ciutats, on l’augment de les temperatures i el risc de fenòmens extrems exigeixen respostes clares de les administracions. Respostes que garanteixin els estàndards de progrés i benestar per a les generacions actuals i les futures, que preserven el patrimoni natural i la biodiversitat i ens acompanyin en un procés de renaturalització que ens permeti guanyar qualitat de vida: millorant la connexió i l’accés als espais naturals, integrant hàbits saludables, millorant la qualitat de l’aire que respirem, amb una oferta de mobilitat urbana sostenible que ens connecti amb el territori, i fent de l’espai públic un entorn de qualitat, accessible i segur, que integri totes les mirades i posi en valor el ric patrimoni col·lectiu material i immaterial. Una ciutat compromesa amb la ciutadania pròpia i compromesa amb el futur del planeta des de l’adhesió als objectius de l’Agenda 2030.

Els àmbits definits en aquest eix són:

 • Medi Ambient, recursos naturals i animals de companyia
 • Espai públic i cohesió urbanística
 • Mobilitat sostenible

Participació ciutadana

Pla d’Acció Municipal s’ha elaborat amb el propòsit de planificar l’acció de govern al llarg del mandat 2023-2027 de manera transversal, definint i ordenant els objectius que es volen impulsar i les accions que es duran a terme per aconseguir-los, i amb la voluntat que pugui esdevenir una eina de caràcter informatiu i divulgatiu de l’acció de govern a la ciutadania.

El PAM és també un instrument de transparència i retiment de comptes, amb el qual l’Ajuntament es compromet a explicar a la ciutadania el grau d'execució del document de forma periòdica al llarg del mandat.

Paraules clau:

Notícies relacionades