Back to top

Mas Carandell de Reus contracta 7 persones aturades per al manteniment d'horts urbans i escolars

El projecte crea una nova figura professional per contribuir a millorar l’atenció de les persones amb dificultats en l’àmbit digital.

L’IMFE Mas Carandell ha contractat 7 persones en situació d’atur, en contractes de nou mesos, en el marc dels Plans d’experienciació laboral recentment aprovats i subvencionats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el SEPE, que es desenvolupen dins la nova edició del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, per als barris del Carme, i de Sol i Vista i la Immaculada.

El primer d’aquests dos plans, ja consolidat per la bona valoració obtinguda en anteriors edicions, és el de manteniment d’horts urbans i escolars dels barris ponent de Reus.

Ha permès contractar una monitora i quatre peons agrícoles amb l’objectiu de professionalitzar i qualificar en una especialitat vinculada amb l’economia productiva del territori, des d’una vessant ecològica i sostenible. I al mateix temps, pretén tenir un impacte social a través de la dignificació i revalorització dels espais dels barris, i la seva funció educativa en l’àmbit mediambiental.

Conreus de les parcel·les de Mas Carandell

L’actuació se centrarà en els conreus de les parcel·les que Mas Carandell té als horts municipals del barri Sol i Vista, la collita de les quals es dona al menjador social de la ciutat (al voltant de 500 kg de verdura fresca i de temporada). I d’altra banda s’oferirà suport als horts escolars dels barris de ponent, aprofundint en el seu valor pedagògic. Aquestes accions es combinaran amb tasques bàsiques de jardineria per ampliar les competències tècniques de les persones contractades, i millorar així la seva ocupabilitat un cop finalitzat el pla.

El segon pla iniciat és el de Suport a la tramitació digital i ocupa a dues persones. El regidor d'Empresa i Ocupació, Carles Prats, ha explicat que "aquest projecte neix arrel de la coneguda escletxa digital, que la pandèmia ha evidenciat una vegada més com a un escull insalvable per una part de la ciutadania, la més vulnerable. Es constata que a l’hora de realitzar gestions i tràmits, cada vegada més digitalitzats, especialment a l’Administració pública, la manca de competències TIC d’una part de la població així com no disposar ni d’equips informàtics, ni de connectivitat, fan palesa la desigualtat generada a l’hora d’accedir a determinats recursos i serveis".

Vista la magnitud d’aquesta problemàtica el projecte crea una nova figura professional, a cavall dels àmbits social i de les TIC, per contribuir a millorar l’atenció de les persones amb dificultats en l’àmbit digital i garantir-ne llur accés als serveis i recursos en condicions d’igualtat, mitjançant l’acompanyament, la formació i l’assessorament.

Paraules clau:

Notícies relacionades